درباره ما

ماموریت ما تعهد، کیفیت و رضایت مشتری

پس از تاسيس در سال 1374، مهسار توسعه همواره در مسير گسترش دانش، مهارتها و تخصص فني، مطابق با پيشرفت هاي روز دنيا و در جهت بهبود ايمني، سلامت و رفاه جامعه و مشتريان نهائي خود گام برداشته و با بکارگيری توانایي هاي خود در تحقيقات و نوآوري و با استفاده از تكنولوژي هاي نوين، نسبت به توليد قطعات متنوع خودرو اقدام نموده است.