چارت سازمانی شرکت خدمات مهندسی و مشاوره مهسار توسعه

سید فریبرز حسینی

رییس هیئت مدیره

fariborz_hosseini@mahsartoseeh.ir

مهدی دودانگه

مدیر عامل

mehdi_dodangeh@mahsartoseeh.ir

نسیبه آئینه وند

مدیر مالی

nasibeh_aeinehvand@mahsartoseeh.ir

اصغر عینی

مدیر اداری

asghar_eini@mahsartoseeh.ir

حمیدرضا کاظمی

مدیر کیفیت

hamidreza_kazemi@mahsartoseeh.ir

معصومه نوروزی

مدیر برنامه ریزی و فروش

masoomeh_noroozi@mahsartoseeh.ir

محمدرضا خواجه زاده

کارشناس تامین

mohammadreza_khajehzadeh@mahsartoseeh.ir

الهه قادری

کارشناس تضمین کیفیت

elaheh_ghaderi@mahsartoseeh.ir

شاهین امیری

سرپرست فنی مهندسی

shahin_amiri@mahsartoseeh.ir